Następny drastyczny spadek opłat za przewozy kontenerowe

Kolejny drastyczny spadek opłat za przewozy kontenerowe

Ceny za transport jednego kontenera w popularnych spotowych umowach na trasie pomiędzy Szanghajem i pozostałymi portami z Dalekiego Wschodu a portami z Północnej Europy uzyskały po raz kolejny ogromnie niski poziom. Aktualnie wynoszą one niecałe 330 dolarów za jeden kontener, co oznaczało będzie obniżkę o 27 procent w porównaniu z wcześniejszym okresem. Taka sytuacja występuje już od paru miesięcy, i o ile kontrahenci są z tego zadowoleni, to transportowe firmy zaczynają mieć coraz więcej problemów. Tak długo utrzymujące się niskie ceny mają spory wpływ na poziom rentowności planowych połączeń, stawiając pod spory znakiem zapytania dużą ich część. Zresztą można już zobaczyć dość radykalne decyzje wśród niektórych właścicieli statków, którzy tak po prostu rezygnują z niektórych połączeń z powodu za małej opłacalności. Co prawda nieco sytuację ratują niewysokie ceny ropy, również utrzymujące się na bardzo niskim pułapie, ale nie będzie to wystarczające na to, aby być zadowolonym z takiego stanu rzeczy. Co interesujące wysokość cen paliwa wpłynęła na coraz bardziej popularne w ostatnim czasie rozwiązanie, czyli statki pływają dookoła Afryki zamiast przez Kanał Sueski, bo im się to po prostu bardziej się opłaca. Kolejny drastyczny spadek cen za przewóz kontenerów

Przed miniony tydzień spadek na trasach Szanghaj – Europa Północna był największy, ale pozostałe trasy również miały dużo spadków. Pomiędzy Dalekim Wschodem a portami Morza Śródziemnego było to około 24 procent, natomiast do portów na terenie Ameryki Północnej między kilkanaście a dwadzieścia. O tym, jaka jest skala obniżek bardzo dobrze będą świadczyć wskaźniki pokazujące średni poziom cen za przewóz kontenera. W przypadku SCFI na trasach do portów w Ameryce Południowej osiągnięta została wysokość 99 dolarów – tak niskiego pułapu nie było jeszcze w historii. Duży spadek zanotowano przy ogólnym wskaźniku SCFI. W czasie ubiegłego piątku jego wysokość przedstawiała się na poziomie 566,9, zaś obecnie spadła do wysokości 486,7. A różne prognozy na zbliżające się tygodnie nie są optymistyczne, bo nie istnieją żadne przesłanki do tego, żeby ceny wzrosły. Wprawdzie co pewien czas mogą się pojawiać chwilowe wzrosty, lecz niestety są one bardzo krótkotrwałe.