Obowiązkowe ważenie każdego kontenera przed załadowaniem na statek

Obowiązkowe ważenie kontenerów przed załadowaniem na pokład statku

Wszelkie urzędy które zajmują się morskimi przepisami coraz większy nacisk kładą na kwestie bezpieczeństwa. Już za kilka miesięcy w życie będą wchodzić prawne regulacje związane z dokładnym weryfikowaniem wagi załadowanych kontenerów. Zgodnie z ich nowym brzmieniem obowiązek zrobienia tego sprawdzenia będzie spoczywał na tym, kto nadaje ładunek, i odbywało się będzie zanim się wszystko załaduje ma statek. Przepisy te zostały określone już w roku 2014, natomiast problemy te zauważano już dużo wcześniej, jednak z różnych przyczyn rozwiązania nie wprowadzono w życie. Nowe wytyczne wyraźnie nakazują, że praktycznie każdy kto będzie nadawał kontener zostaje zobowiązany do dokładnego zweryfikowania jego masy i przekazania informacji o tym przewoźnikowi oraz terminalowi. Wprowadzono także zakaz obsługi ładunków, które nie były zweryfikowane. Obowiązek ważenia każdego kontenera przed załadowaniem na statekProponowane są aktualnie dwa sposoby weryfikacji, więc będzie tu możliwość wyboru tego, który będzie bardziej odpowiadał. Pierwszy z nich to ważenie wypełnionego kontenera przy pomocy certyfikowanego sprzętu, a drugi to kontrola wagi całego ładunku i dodanie do tego wagi pustego kontenera.

Kłopot z podawanymi błędnie wagami od dawna był znany, i od dawna było to mocno niebezpieczne. Do ładowni pojedynczego kontenerowca może jednorazowo wejść kilkanaście tysięcy jednostek kontenerowych. Przy takiej liczbie niewielkie nawet odchylenia zadeklarowanej wagi w stosunku do rzeczywistej spowodować mogą dużo problemów na morzu. Już wielokrotnie pojawiały się sytuacje zapadania się kontenerów, problemy z utrzymaniem stabilności kontenerowców czy też groźne wypadki pośród członków załogi. W skrajnych przypadkach, przy większych odchyleniach między rzeczywistą a deklarowaną wagą może dojść do znacznego przechyłu i utonięcia jednostki, co już kilkukrotnie w historii się już wydarzyło. Dlatego też branża morska z zadowoleniem przyjęła wprowadzone zmiany, pomimo tego że będą się one wiązać z większym nakładem pracy. Na szczęście przede wszystkim zdecydowano się postawić na odpowiednie bezpieczeństwo, a nie na zyski za wszelką cenę. Dzięki temu można mieć nadzieję, że sytuacje które się pojawiały w ostatnim czasie nie będą się więcej powtarzać.