Plany na rozwój transportu intermodalnego w najbliższych latach

Plany na rozwój kombinowanego przewozu w Polsce

Multimodalny transport cieszy się coraz większą popularnością wśród logistyków. Działa on w taki sposób, że dostawa ładunku jest wykonywana kilkoma różnymi sposobami, lecz wszystko ma się odbyć w wygodny i sprawny sposób dla końcowego odbiorcy. Plany na rozwój multimodalnego transportu w PolsceDynamiczny rozwój tego rodzaju transportu to jeden z priorytetów jakie ma Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, co można było wywnioskować po przeczytaniu listu, jaki został napisany do uczestników zorganizowanego na terenie Gdańska IV Forum Transportu Multimodalnego. Jednym z podstawowych założeń, które zostały podjęte jest uzyskanie w ciągu czterech lat 6-procentowego udziału tego transportu w ogólnym transporcie kolejowym. Jest oceniane, że na dzień dzisiejszy poziom ten będzie wynosił niecałe pięć, jednak dynamika wzrostu daje sporo szans na to, że . Na dzień dzisiejszy rynek transportu intermodalnego osiągnął dużą stabilność, ale cały czas się rozwija. Nadal prowadzi PKP Cardio, z udziałem blisko 50 procent, ale Lotos Kolej i DB Schenker Rail Polska SA bez przerwy zyskują nowych klientów.

Żeby powyższe cele zostały uzyskane potrzebne jest nie tylko odpowiednie zainteresowanie klientów, lecz również odpowiedniej jakości techniczna infrastruktura. Z tego też powodu w zaplanowanych pracach na parę najbliższych lat zostało umieszczonych sporo projektów wiążących się z rozbudową i modernizacją kolejowego systemu. Zgodnie z z postanowieniami Krajowego Planu kolejowego, który przyjęty został we wrześniu minionego roku, w ciągu najbliższych siedmiu lat jest planowane przeznaczenie blisko siedemdziesiąt miliardów, z których około dwóch trzecich pochodzi z unijnych funduszy. To właśnie na ten rok planowane jest ukończenie prac modernizacyjnych najważniejszych odcinków transportowych szlaków, przez co ma powstać spójna sieć o naprawdę wysokich parametrach. Oprócz tego dużo pieniędzy jest dedykowane na wyposażenie i budowę terminali oraz centrów logistycznych, a także na poprawę jakości taboru. Jest również w planach zmniejszenie stawek za korzystanie z kolejowej infrastruktury dla przewoźników oferujących transporty intermodalne, po realizacji koniecznych prac legislacyjnych byłoby to jak najbardziej możliwe.