Rozwój kolejowej infrastruktury w portach Trójmiasta

Rozwój kolejowej infrastruktury w portach Trójmiasta

Rozwój infrastruktury kolejowej na terenie portów Trójmiasta

Praktycznie żaden nowoczesny port nie ma żadnej szansy na odpowiedni rozwój, jeżeli nie będą do niego doprowadzone odpowiednie dojazdowe trasy, i to nie tylko samochodowe ale także pociągowe. W chwili obecnej kolejowa infrastruktura pozostawia naprawdę sporo do życzenia, w szczególności na terenie portów będzie jeszcze dużo do wykonania w tych obszarach. Jeśli chodzić będzie o rejon Trójmiasta, to tutaj znacznie korzystniej wypada w tym względzie Port w Gdańsku. Na początku aktualnego roku do użytku została oddana linia 226 między Północnym Portem a Pruszczem Gdańskim. Oprócz tego w trakcie realizacji jest drugi tor tej trasy, przez co już od września pociągi jeździć będą mogły w obie strony, z przepustowością nawet do dwustu pełnych składów na dzień. Plany są dużo większe, ponieważ zgodnie z tym, co mówią przedstawiciele Gdańskiego portu docelowa przepustowość trasy ma być zwiększona sześciokrotnie. Z tego też powodu już teraz realizowanych jest kilka istotnych inwestycji, jakie na pewno pomogą w zrealizowaniu tego celu, a kilka nowych jest na etapie projektowania, konsultacji czy gromadzenia koniecznych pozwoleń.

Podobnie duży zakres prac prowadzony jest na terenie Portu w Gdyni. W pierwszej kolejności port ten ma w planach dostosować kolejową infrastrukturę do standardu sieci TEN-T. Będzie to między innymi pozwalać na możliwość obsługiwania sporo dłuższych oraz cięższych pociągów niż aktualnie, bo aż długich na 740 metrów. Zrealizowana przy okazji kompleksowa modernizacja systemów sterujących przyczyni się z kolei do sporego powiększenia się poziomu bezpieczeństwa, a równocześnie znacząco poprawi jakość obsługi przejazdów na obszarze portu. Jednym z dużych projektów, jakie mogłyby w dużym stopniu na długie lata poprawić jakość kolejowych połączeń na terenie Gdyni, jest gruntowna przebudowa dwóch linii które przebiegają przez tę miejscowość. Na dzień dzisiejszy linie posiadają tylko i wyłącznie po pojedynczym torze, a poza tym nie są zelektryfikowane, tak więc obydwa z tych obszarów byłyby do realizacji. W chwili obecnej ten właśnie projekt jest w trakcie studium wykonalności, a po ukończeniu tego etapu będzie można zaprezentować najlepsze rozwiązania i rekomendacje. Szacowany koszt to około 1,6 miliarda złotych, a wstępny termin realizacji to rok 2021.